Manus
Home Ricerca Indici Progetti speciali Biblioteche News Norme catalografiche

home > Cava De' Tirreni, Biblioteca statale del Monumento nazionale della Abbazia Benedettina della Ss. Trinità, Codices Cavenses, Cod.4

Cava De' Tirreni, Biblioteca statale del Monumento nazionale della Abbazia Benedettina della Ss. Trinità, Codices Cavenses, Cod.4


Scheda manoscritto

Vedi la descrizione del Fondo

CNMD\0000205012

Sfoglia le immagini di manoscritto (3)

Manoscritto membranaceo, guardie miste; cart. c. 250.; fascicoli legati; 1005 data desumibile; cc. I + 249 + II; bianche cc. 16rv, 17r, 249rv. Doppia numerazione nell'angolo inferiore destro, a matita e stampigliata; le due numerazioni concordano fino a c. 71r, poi quella stampigliata passa a c. 89r, per riprendere da 75 a 86 in corrispondenza delle cc. 137-148, mentre l'altra continua; esse concordano nuovamente da c. 149r in poi e pertanto qui viene seguita la numerazione completa a matita..

Dimensioni: mm 240 x 160.

Mancanze:
Tra le cc. 78 e 79 e 158 e 159 esistono due lacune di cui non si conosce l'entità. La c. 1 conserva dell'originale solo la parte superiore, quella inferiore è di restauro.

Righe:
20 o 21 righe per pagina.

Disposizione del testo:
a pagina intera.

Scrittura e mani:
beneventana.

Decorazione
Databile 1005.

Iniziali
Iniziali semplici di colore altro.
rosse con tocchi di blu e giallo.
Sono presenti iniziali, ornate.

Pagine
Pagine illustrate a cc. 15v, 69v, 88v, 172r, 220v, 230r, 241r.

Altri elementi
La c. 1r, nella parte superiore, conserva il resto di un disegno.

Scuola della decorazione:
L'illustrazione è opera di un miniatore attivo in uno scrittorio di Benevento intorno al 1005.

Legatura:
Assi in cartone.

Coperta in pelle, Legatura recente in pelle marrone.

Elementi metallici: fermagli, due fermagli di ottone chiudono il codice.

Legatura restaurata.

Storia del manoscritto:
Sul dorso, in basso, è presente il cartellino cartaceo ottocentesco con decorazione a stampa e al centro a penna la segnatura "4". Nella parte superiore del cartellino un nastro su cui è stampato il nome della Badia di Cava. A c. 4r vi è una scrittura seicentesca di difficile lettura, indicante probabilmente l'antica collocazione. La c. 250r reca la nota: Codex Legum Regum Langobardorum rarissimus, de quo nulla fit mentio in alphabeticis Indicibus ab Abbate D. Augustino Venereo compositis, neque in aliqua ex vetustis membranis. Puto autem, nec immerito, a Cavensi Monasterio fuisse acquisitum anno 1263 quum Dominus Eustasius Archipresbyter Casalys Rupti tradidit Domino Goffrido Vestarario Cavensis Monasterii et Domino Aldebrandino Armario (seu Archivistae) eiusdem bona ecclesiastica mobilia ecclesiae S. Angeli de Casali Rupto ad opus et fidelitatem Monasterii Cavensis conservando Die Dominico undecimo Februarii VI. Ind., uti legere est in Registro I Thomae Abbatis fol. 23. praeter alia enim supellectilia extant plures libri, quorum unus notatur: Orogo Langobardorum: ubi legendum censeo Origo. Hic autem codex incipit: "In nomine Domini nostri Jesu Christi incipit horigo gentis nostrae Langobardorum [...] Blasi, an. 1872".

Nomi collegati alla storia:
*Chiesa di *Sant'Angelo di *Casalrotto, altra relazione di D.E.
    Nomi sul manoscritto
    Ecclesia S. Angeli de Casali Rupto, citato a c. 250r

Benevento, luogo di copia

Eustasio <arcipresbitero di Casalrotto ; fl. sec. 13.>, possessore
    Nomi sul manoscritto
    Eustasius Archipresbyter Casali Rupti, citato a c. 250r

Goffredo <fl. sec. 13.>, possessore
    Nomi sul manoscritto
    Goffridus Vestararius Cavensis monasterii, citato a c. 250r

Venereo, Agostino <archivista ; fl. 1638>, altra relazione di D.E.
    Nomi sul manoscritto
    Abbas D. Augustinus Venereo , citato a c. 250r

Data di entrata in biblioteca:
1263

Camicia:
cc. 1r-249v Codex legum Langobardorum. Capitularia Regum Francorum.

Descrizione interna


cc. 1v-197v


Titolo aggiunto: Codex Legum Langobardorum (c. 250r)

Incipit (testo) : Mulius rex tres filios habuit... (c. 1r)

Osservazioni:
Il codice contiene: Genealogia populorum Germaniae (c. 1 mutilo); Hordo gentis mostre Longobardorum (cc. 2r-4v); Leges Rothari, Grimualdi, Liutprandi, Rachis et Astolfi (cc. 5r-166v); Duae epistole imperatoris Costantinolopitani Carolo Magno et huius responsio (cc. 167rv); Glossarium longobardico-latinum (cc. 167v-171v); Brevis chronica regum Longobardorum, ductum et principum Beneventi et Capuae (c.c 171v-181v); Leges Arechi et Adelchis (cc. 182r-190r); Consuetudo Leburie et pactum (cc.190r-194r); Pactiones Gregorii ducis et Johannis consulis Neapolitani (cc.194r-196v).

Descrizione interna


cc. 197r-248v


Titolo aggiunto: Capitularia Regum Francorum

Incipit (introduzione) : Si quis percusserit lectores... (c. 198r)

Osservazioni:
Si riportano di seguito l'elenco degli autori e titoli come riportati nel catalogo Mattei-Cerasoli, pp. 22-25.
Titoli e parti del catalogo Mattei-Cerasoli con elenco dei libri:
1. Codex legum Langobardorum. (Integre codex editus est in App. voluminis III Codex Diplomaticus Cavensis pp. 1-250, cui adiectæ sunt tabulæ cum omnibus figuris in codice pictis). ”” Fol. 1. Genealogia DO-pulorum Germaniæ : Mulius rex tres filios habuit... (V. PERTZ Monum. Germ. Hist. Vili, p. 314), abscissa fuit pars inferior folii, et subsuta fuit postea alia membrana ; Istud Codex habet quaterniones XXXIII folia CCLXV. ”” f. 2 figura? historiæ Freæ et Godan. ”” f. 2V In nomine domini nostri lesu Christi incipit horigo gentis nostre langobardorum, idest consuli, qui dicitur kcandanan... post f. 2 decidit folium unum, et f. 3 sequitur brevis historia Langobardorum a verbis erunt. Et occidit Wacco filium Unichis... des. f. 5. Et post ipsum regnavit Vertari rex. In nomine domini nostri lesu Christi. Incipit edictum, quem Deo iuvante Rothari vir excellentissi (f. 5V) mo rex Langnbardorum renovavit... des. prologus f. 7. ”” Sequuntur capitula usque ad f. 15; f. 15v est figura regis Rothari cum ministris. ”” f. 16 vac. ”” f. 17 vac. ”” f. 17v incipit edictum: Si quis hominum contra animam regis... usque fol. 70; exciderunt tamen inter fol., nunc 55 et 56, octo folia (circa fol. excisa V. PERTZ Mon-Germ. Hist. t. Ili, p. 515-516 et BLUHNE ibid. p. XXX § 34) ”” f. 69v est figura regalia convivii. ”” f. 70v -150. Leges Grimoaldi et Liutprandi, qua-rum ordo tamen disturbatus est, scilicet quaterniones irregulariter sunt conglutinati: ordo legum est: f. 71, postea a fol. 89 ad f. 150 et rursus a f. 72 ad 86v ”” f. 86v - 88. Prologus in leges Rachis : Christi Iesu et salva-toris nostri assidua nosconvenit precepta compiere. ”” £ 88v figura Rachis re¬gis, ”” f. 88v et 151-157v Leges Rachis regis, ”” f. 157v -166. Leges Aistolfi cum Prologo : Tamen prophetica nos vaticinano ammonet... (TROYA op. cit. par. IV, p. 483-502) ; inter folia 158-159 excidit folium, forsam cum figura Aistolfi, prima lege et initio alterius. ”” f. 167. Duæ epistolæ imperatoris Constantinopolitani Carolo Magno et huius responsio : Mando scias, quum Ubi aureos centum milia... Grates referimus multas vobis... (TBOYA op. cit. par. IV, p. 296), ”” f. 167v-171v Grlossarium langobardico - latinum. Astalin, idest deceptio aut fraus... des. Iure, idest legem. Explicit dosa. (TBOYA op. cit. p. II, p. 458-464). ”” f. 171v-181v Brevis chronica regum Langobardorum et ducum Beneventi : Incipit de reges langobardorum, quomodo regnaverunt in hoc mundo. Alboin, qui primus ad Italiani venit... des. Ingressus est Ademari in Capua et regnavit in ea menses quattuor. Ex parte ediderunt PEBTZ, Mon. Germ. Hist. t. III, Scrip. p. 215; CA-MILLUS PELLEGRINO, Hist. principum Langob. Neapoli, 1643, p. 301-307, et TBOYA, op. cit. part. IV, p. 266-269), ”” f. 172 figura principis Arechis, ”” 172v-187. Leges Arechis cum capitulis. Incipit capitularium domini Aregis principis... (V. PELLEGRINO, op. cit. p. 308-313), ”” f. 188 figura Adelchis principis, ”” f. 188-190. Leges Adelchis : Incipit capitularium Adelchis principis... (PELLEGRINO, op. cit. p. 313-316), ”” f. 190-194. Item ccnsuetudo Leburie et padum. Incipit pactum, quod constituit domnus Arechis... (PELLEGRINO, op. cit. p. 310-322), ”” f 194-196Y Pactum pro Leburia Ioannis cons. et ducis Neapolis : Eepromittimus et iuramus et iurare faciemus. Nos Iohannes consul et dux... (PELLEGRINO, op. cit. p. 322-325), ”” f. 196v figura Ioannis cons. et due. ”” £ 197 - 197v sequuntur adnotationes cuiusdam causidici : Quantas causas debet esse iudicata sine sacramenta, (TROYA, op. cit. par. II, p. 425-426).
2. Capitolarla regum Francorum. ”” In codice folium excidit post £ 197, in quo forsan erat figura Caroli Magni. ”” f 198 in initio le-guntur duæ leges nemini tributæ : Si quis percusserit lectores... deinde : Annos feliciter regni Caroli gloriosissimi regis in mense martio, facto capitolare ... desinunt leges Caroli f 220 (Vide edit. integram horum capitularium in App. voi. IV Codex Dipi. Cav. p. 1-61), ”” f 220. In nomine domini nostri Iesu Christi Loduvicus imperator a Deo coronatus serenissimus Augustus. ”” f. 220v figura Ludovici cum inscriptione Lodu-vicus rex ”” Capitulare domni Loduvicus imperator. Omnibus episcopis, abbatibus, ducibus... desinunt capitularia Ludovici f. 231v ”” f. 231v Capitularia Pipini : In nomine domini nostri Iesu christi qualiter complacuit nobis Pipini excellentissimo regis gentis langobardorum, adesset nobiscum singulis episcopis, abbatibus, seu reliquos fideles nostros (f. 232) francos et langobardos, qui nobiscum sunt, nel in Italia commoranfur... Figura equestris Pipini regis. Sequuntnr capitularia usque ad f. 238. ”” f. 238 figura regis Lotharii. ”” f. 238v - 240v sequuntur leges sine titulo, cum in precedenti folio sit tantum scriptum : Domnus Luttharius rex. ”” f. 240v Incipit ca¬pitula, quod domnus Lotharius inperator tempore Eugenii pape instituit ad liminaria beati Petri apostoli, ”” f. 241 figura equestris Lotharii cum armigero equitante. ”” f. 241-249v Leges Lotharii : Volumus, ut singulis comitibus hac districtione teneantur... des. codex mutilus : et singulos de ministerio sibi credito admonitione sibi facere... ”” f. 249 vac.


Bibliografia a stampa
- Codices cavenses. Pars 1., codices membranacei, descripsit Leo Mattei-Cerasoli. Cava dei Tirreni, in abbatia cavensi, 1935
- Rotili, Mario, La miniatura nella Badia di Cava. Cava dei Tirreni, Napoli, Di Mauro, 1976- (2 vol.)


Progetto: Catalogazione dei manoscritti della Biblioteca francescana del Convento Ss. Trinità di Baronissi (PBE C1)
Autore della scheda: Maria Senatore
Ultima modifica: Lucia Merolla
Tipologia: recupero da catalogo
(Mattei-Cersaoli, p. 22-25; Rotili, pp.156-158 (vol. 2))
Data creazione: 17/06/2012 Data modifica: 07/12/2016
CNMS: CNMS\\0000145269

Scarica in formato XML